Cenik ke stazeni
 
Jmeno:
Heslo:
 

Tepelné čerpadla 

Tepelná čerpadla se rozdělují dle toho, odkud čerpadjí energii. Levnější variantou je tepelné čerpadlo vzduch-voda. Účinnější avšak i finančně náročnější jsou pak tepelná čerpadla voda-voda. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je nejlevnější varianta sloužící převážně k přitápění a má tudíž nejnižší účinnost.

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo ze svého okolí (vzduch, země nebo voda) odebírá teplo, které se shromažďuje v chladivu, Chladivo poté vstupuje do kompresoru, kde je stlačeno, čímž dojde k rapidnímu ohřátí. Teplo z ohřevu se předává do vody, která putuje již do vytápění nebo jako teplá užitková voda do domu. Chladivo je po odevzdání tepla hnáno přes expanzní ventil, coč způsobuje prudké snížení tlaku. Tím se výrazně ochladí a celý proces se opakuje.

 

 TC