Cenik ke stazeni
 
Jmeno:
Heslo:
 

Technické specifikace - RTU

      Vlastnosti:

 • automatický provoz dle týdenního programu pro denní a noční režim

 • sedmidenní program s programovacím krokem 30 minut (až 48 změn za den)

 • 11 ekvitermních křivek

 • automatické přepínání letního a zimního provozu

 • limitace teploty topné vody

 • možnost optimalizace regulačních parametrů. (pouze pro experty - zadávání pod heslem)

 • ruční režim

 • vstup pro externí kontakt (3 volitelné funkce kontaktu)

 • informace o teplotéch a stavech RTU, čerpadla a serva jsou na displeji

 • uživatelsky příjemné ovládání pouze jedním prvkem (knoflíkem)

 • režim vzdáleného řízení nadřazeným systémem

 • informování vyššího systému o stavu RTU sériovou linkou

 • přenos informace od čidla venkovní teploty odolné vúči rušení

 • pouze jedno venkovní čidlo pro více RTU (až 20 RTU)

 • možnost spolupráce s kaskádním řadičem kotl? KR2 podle požadavku na teplotu topné vody

 • minimalizované kabeléž bez rozvaděče (čerpadlo a servopohon jsou jištěny v RTU)

 • možnost použít servopohonu na 230V i na jiné napětí např. 24V

 • protimrazové ochrana

 • protáčení servopohonu a čerpadla jednou za den. Výběr z více venkovních čidel


Instalace

Regulátor RTU upevníme na zeď nebo na držák připevněný k topné trubce. K regulátoru přivedeme napájení 230V pro elektroniku RTU (3VA), čerpadlo (až 200VA) a servopohon s ventilem. Z RTU propojíme vodiče napájení k čerpadlu a servopohonu. Teplotu topné vody měříme teplotním čidlem ADS130 umístěné v jímce s 1/2" závitem. Venkovní teplotu měříme čidlem ADS11, které je připojeno na RTU/M

 

 
 
Instalace