Cenik ke stazeni
 
Jmeno:
Heslo:
 

Pro použití na velkou vzdálenost

- ADS 10 - do místnosti (3 provedení)

- ADS 11 - venkovní čidlo

- ADS 12 - do potrubí, (do VZT)

- ADS 13 - do jímky (ADS 120 + jímka)

- ADS 15 - příložné čidlo (délka 2m)

Popis:

Tato čidla jsou vhodná pro měření teplot na velkou vzdálenost - stovky metrů.

Rozsah teplotních čidel je od -50°C do +125°C. Přesnost v rozsahu teplot -10°C až +85°C je 0,5°C. Na konci pásma jsou přesnosti měření teploty 2°C. Komunikace čidla s řídicím systémem je na vysoké frekvenci v úrovních 0-5V. Tato komunikace je zranitelná z hlediska rušení a náročná na propojení kabelem s malou vlastní kapacitou.

Zapojení:

* ADS 10 ABB- nabízíme v barevném provedení viz nabídka barev na stránkách firmy ABB.

Technický popis:

Pro bezpečný přenos dat na delší vzdálenosti byla čidla ADS 10, ADS 11, ADS 12, ADS 13 vybavena mikroprocesorem, který převede komunikaci na pomalou proudovou smyčku. Naměřená data jsou vysílána po dvou vodičích proudovými impulsy.

Z čidla jsou vždy vysílány 3 bajty. První dva nesou informaci o měřené teplotě. Třetí bajt je kontrolní. Informace je zakódována do délky mezery mezi dvěma hodinovými impulsy. Hodinový impuls má šířku 10ms. Mezera nesoucí jedničkový bit má šířku také 10ms. Mezera nesoucí nulový bit má šířku 20ms. Každý bajt je vysílán od nejnižšího bitu. Při vysílání hodinového impulsu teče obvodem spoje maximální proud 22mA. Při mezeře a v klidovém stavu nepřesahuje proud spojovacího obvodu hodnotu 4mA. S tímto proudem je třeba počítat při vyhodnocování přenášené informace. čidlo pracuje v rozsahu napětí 12-36V (na svorkách čidla). V čidle je řízený proudový zdroj, který nedovolí obvodem spoje větší proud než 22mA.

První bajt nese sedmibitovou, hexadecimálně vyjádřenou, celočíselnou, absolutní hodnotu teploty. Znaménko údaje je uloženo v nejvyšším bitu. Je-li teplota záporná, je nejvyšší bit jednička. Je-li kladná nebo nula, je nejvyšší bit nulový. Druhý bajt přenáší desetinnou část měřené teploty. Desetinné číslo v rozsahu od nuly do devítky je zde vyjádřeno kódem ASCII. Toto zdánlivě nesmyslné zakódování bylo zavedeno jako opatření proti přenosu tří nulových bajtů při teplotě 0°C.

Třetí bajt je CRC postupně vypočtené z prvních dvou bajtů dle polynomu x6+x5+x4+1. Bajt je zakončen stop bitem.

 ads

Příklad komunikace

V první minutě po zapnutí je výše popsaný sled tří bajtů (jedno bliknutí indikační LED diody) vysílán za sebou s odlišně dlouhými mezerami tak, abychom mohli z blikání vyčíst měřenou teplotu. Pro přečtení musíme nejprve počkat na dlouhou mezeru (cca 2s) mezi blikáním. Poté dioda bude blikat s mezerou 500 ms. Počet zablikání je počet desítek stupňů Celsia. Dále následuje mezera 1s a blikání s počtem jednotek stupňů s krátkou mezerou 250ms. Desetiny stupnů nejsou blikáním vyjadřovány a jsou bez zaokrouhlování jednotek teploty potlačeny. Kladnou nebo zápornou teplotu nelze rozeznat. Pro přenos teploty 0°C je vysíláno jedno bliknutí. Je to jisté omezení, ale je to potřebné, abychom mohli tuto informaci vedením přenést.

blikacka

Pro vyčítání měřené teploty je třeba jistého soustředění a úsudku. Avšak i bez displeje lze zjistit, zda čidlo běží a jakou teplotu měří.

Po jedné minutě po zapnutí je informace o měřené teplotě přenášena každých 10s bez možnosti vyčtení teploty podle blikání.