Cenik ke stazeni
 
Jmeno:
Heslo:
 

RTU systém - ekvitermní regulace

RTU systém je určen k automatické regulaci teplovodních topných systémů. Funkce je založena na ekvitermní regulaci topné vody.

Princip ekvitermní regualce spočívá v určení optimální teploty topné vody v závislosti na venkovné teplotě tak, aby byla ne vytápěné zóně dosažena požadovaná teplota. Pro správnou funkci tohoto způsobu regulace je třeba nalézt závislost mezi venkovní teplotou vzduchu a teplotou topné vody do soustavy, která je popsána tzv. ekvitermní křivkou. Tato závislost je dána tepelně-izolačními a tepelně-akumulačními vlastnostmi vytápěného objektu.

Využití těchto vlastností lze dosáhnout úspory topné energie s nízkými pořizovacími náklady.

 

TUV nabíjení a cirkulace

RTU systém také nabízí možnost plného řízení TUV, nabíjení a řízení cirkulace, vše na základě týdenního programu.

Nabíjení:
Se provádí řízením čerpadla a otevíráním servopohonu určenýmu k nabíjení bojleru či akumulační nádoby. Vše funguje na základě požadavku nastaveného v týdenním programu, bude-li aktuální požadavek 50°C a teplota naměřená v nádobě (teplotní čidlo TM) bude nižší, znamená to že sepne kontakt (PUMP R1) a tím se spustí oběhové čerpadlo a otevře servopohon určený pro nabíjení. To samozřejmě vše za předpokladu že teplota na přívodu (teplotní čidlo TT) nebude nižší než, teplota aktuální v nádobě tímpádem by totiž došlo k rozepnutí tohoto kontaktu nabíjení. Z důvodu aby nedošlo k vybíjení resp. ochlazování TUV tím také lze ovládat sekundární zdroj nabíjení např. el. patrony v nádobě atd.

Cirkulace:
TUV cirkulace je řešena pomocí modulu RTU RELE, který řídí cirkulační čerpadlo způsobem vypnuto/zapnuto a to na základě nastaveného času chodu v týdenním programu, kdy se určí od kdy do kdy bude běžet cirkulační čerpadlo. 

 

RTUschema