Cenik ke stazeni
 
Jmeno:
Heslo:
 

Technická specifikace - GS 120

 

Funkce přístroje dle nastavení MEM zapnutí

Funkce bez paměti - propojka MEM není spojena. GS120 při výskytu plynu sepne relé (siréna je aktivní) a po snížení koncentrace plynu relé odpadnou. Funkce s pamětí - propojka MEM je spojena. GS120 při výskytu plynu sepne relé a po snížení koncentrace plynu relé neodpadnou (siréna je aktivní). Odpad relé zajistíme vypnutím a zapnutím napájení pro GS120.


Funkce po zapnutí

Po zapnutí napájecího napětí začne zelená LED dioda blikat a ozve se jedno pípnutí sirény. Po 15 sekundách se přípravná fáze nažhavení čidla GS120 na pracovní teplotu ukončí dvojím pípnutím sirény. Během dalšího provozu svítí zelená LED dioda trvale.

Novinka GS 120/230V a GS 120/12V + termostat

GS120 je vyráběno ve dvou modifikacích GS120/230V s napájecím transformátorem pro napájení 230V/50Hz a GS120/12V se stejnosměrným napájením 12V

  • GS120/12V ( označení GS120/12V s napájecím DC 10-20V nebo AC 8-15V toto provedení je vhodné s propojením k AJK5

  • Do detektoru GS120 bylo zabudováno teplotní čidlo. Na interním trimru je možno natavit teplotu v rozsahu 20°C až 70°C. Jedno z výstupných relé pak může být zvoleno jako výstup termostatu

Testování

Akustická indikace se automaticky otestuje po zapnutí (ozve se zvukový signál). Pomocí plynového cigaretového zapalovače (se zhasnutým plamenem) lze též vyzkoušet činnost celého detektoru.

Funkce signálních LED
zelená LEDnesvítí
bliká
svítí
GS120 vypnut
stabilizace po zapnutí
normální funkce
žlutá LEDsvítí1. stupeň koncentrace plynu
červená LEDsvítí

2. stupeň koncentrace plynu