Cenik ke stazeni
 
Jmeno:
Heslo:
 

Technická specifikace - AJK5

Vylepšení AJK5 oproti AJK4
  •    dvě výstupní relé (rele 1 - porucha, rele 2 - zpožděný přítah)
  •     může být aplikováno více různých funkcí AJK5, podle nastaveného programu
  •     vypínání houkačky žlutým tlačítkem
  •     pomocí diod lze rozšířit počet sledovaných signálů na 2 x 4 tj. 8 kontaktních snímačů

Funkce

Zařízení reaguje na rozpojení jednoho až čtyř bezpečnostních okruhů, vstupy pro nezapojená čidla je nutno zkratovat. Po rozpojení jednoho z nich dojde ke spuštění alarmu a rozsvítí se červeno-oranžová kontrolka LED indikující okruh, který byl přerušen. Po obnovení okruhu je předchozí porucha signalizována blikající diodou. Tlačítkem START uvedeme zařízení do normálního chodu (pouze v případě,že některá ze žlutých diod nesvítí trvale). Tlačítkem STOP můžeme v případě havárie vypnout zařízení. I po výpadku napájení je zachována indikace poruch, ke kterým došlo před výpadkem napájení. Vnitřní sirénu je možno vypnout přepínačem na hlavním panelu. Tímto přepínačem nelze vypnout externí sirénu. Na svorkovnici je možno připojit externí tlačítka START a STOP. Normální provoz je signalizován zelenou LED diodou, poruchový stav červenou LED diodou na předním panelu.


Tabulka