Cenik ke stazeni
 
Jmeno:
Heslo:
 

Technická specifikace - KR2

      Vlastnosti

 • řízení kaskády až 8 jednostupňových nebo 4 dvoustupňových kotlů (při použití rozšiřujících modulů EXP4)

 • snadné nastavování jedním ovládacím prvkem (knoflíkem)

 • cyklické zobrazování stavu řadiče, teplot a nastavovaných hodnot na displeji 2x16 znaků

 • řazení kotlů pevné (1, 2, ... ,8) nebo proměnné dle provozních hodin jednotlivých kotlů

 • automatické vyhodnocování priority kotlů pro řazení vždy po uplynutí 7 dnů

 • ohřev výstupní vody prováděn na konstantní teplotu, na teplotu odvozenou od venkovní teploty nebo na teplotu vyžádanou z regulačních uzlů

 • nastavitelná odchylka výstupní vody pro zapínání a vypínání ohřevu

 • nastavitelná minimální teplota zpětné vody (opatření proti rosení kotlů)

 • nastavitelné intervaly řazení kotlů

 • nastavitelná doba doběhu čerpadel

 • běh čerpadel minimální 1 min. jednou za 24 hodin

 • kódová ochrana proti nezaplacení za instalaci

 • dvouvodičové připojení digitálních čidlel ADS. Přenos dat značně odolný vůči rušení

 • komunikace s regulačními uzly po dvouvodičové sběrnici, značná odolná proti rušení

 • možnost monitorování stavu řadiče po sběrnici vzdáleným monitorovacím zařízením

 • připojení až 20 regulačních teplovodních uzlů RTU, RTUV

 • možnost připojení až dvou čidel venkovní teploty pro pseudoekvitermní provoz řadiče nebo pro ekvitermní regulační teplovodní uzly RTU

 • uchycení na lištu DIN 35 mm

 • možnost redukce teploty výstupní vody externím kontaktem

 • možnost řízení ventilace kotelny dle běhu kotlů

Instalace

Řadič KR2 je výhodné použít všude tam, kde má spolupracovat více jednostupňových nebo dvoustupňových kotlů při ohřevu topné vody. Zvlášť výhodné je spojení s teplovodními uzly RTU a RTUV. Je tak možné vytvořit velmi ekonomický topný systém a to nejen z hlediska pořizovacích nákladů, ale hlavně z hlediska provozních topných nákladů. Takto vytvořený topný systém lze monitorovat vzdáleným monitorovacím zařízením.

Funkce

Řadič KR2 řídí zapínání a vypínání kotlů na základě diference požadované a skutečné teploty výstupní vody. Je-li skutečná teplota výstupní vody pod požadovaným rozsahem, je zvýšen výkon ohřevu. Podobně, je-li skutečná teplota výstupní vody nad požadovaným rozsahem, je výkon ohřevu snížen vypnutím naposledy zapnutého kotle. Pro zvýšení či snížení výkonu ohřevu musí uplynout minimální doba, nastavitelná v řadiči jako parametr.
Je-li v topném systému použita technologie, která vyžaduje teplou vodu a která nedává hlášení o požadavku teploty vody po sběrnici, lze pro požadavek ohřátí výstupní vody využít kontaktní vstup řadiče. Při sepnutí beznapěťového kontaktu pro externí technologii, bude jako požadovaná teplota brána teplota nastavená v řadiči.
Proti rosení kotle, při spouštění za nízké teploty zpáteční vody, jsou z řadiče příkazem zavírány směšovací ventily teplovodních uzlů. Ventily zústanou zavřeny dokud teplota zpáteční vody nedosáhne nastaveného minima teploty.

Rozsah měření teplot je od -50°C do +120°C, v rozmezí teplot 0°C až +50°C mají přesnost +-0,5°C. Verze softwaru
4 pracuje s rozlišením 0,1°C.

Starší verze 2 a 3  pracuje s rozlišením 1°C a u teploty místnosti s rozlišením 0,1°C.