Cenik ke stazeni
 
Jmeno:
Heslo:
 

Kaskádní řadič kotlů KR2

Řadič KR2 je, spolu s rozšiřujícími moduly EXP4, určen pro řízení kaskády až osmi jednostupňových nebo čtyř dvoustupňových kotlů. Kotle jsou zapínány a vypínány dle teploty výstupní vody. Řadič je možné nastavit pro ohřev na zvolenou konstantní teplotu výstupní; vody, na teplotu výstupní vody odvozenou od teploty venkovního vzduchu (pseudoekviterm) a dále pro ohřev výstupní vody podle požadavků od teplovodních regulačních uzlů RTU, RTUV. U tohoto způsobu ohřevu dochází k redukci tepelných ztrát v primárním okruhu výstupní vody a tím také k redukci nákladů na vytápění a ohřev TUV. Bez rozšiřujících modulů EXP4 může samotný modul řadiče řídit dva jednostupňové nebo jeden dvoustupňový kotel. Předpokládané umístění řadiče spolu s rozšiřujícími moduly je v elektrickém rozvaděči spolu s prvky jištění elektrických obvodů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
kr201